Úvod > Reklamace
 

Reklamace

spinner

Záruční lhůty

 • Naše společnost poskytuje na dodané pneumatiky záruku v délce 2 let od data prodeje.
 • Záruka poskytovaná po dobu záruční lhůty se vztahuje na veškeré materiálové a výrobní vady, které se u dodaného zboží a služeb vyskytnou v rámci záruční doby.
 • Záruka se nevztahuje na závady provozního charakteru, které u dodaného zboží nebo služeb vzniknou jejich používáním jiným způsobem, než je stanoveno obecnými předpisy, které způsob používání zboží upravují.
 • Záruka se nevztahuje na ojetí pneu, či jejího poškození cizím předmětem.
 • Ze záruky je taktéž vyjmuto zboží, které bylo používáno k jinému účelu, nebo jiným způsobem než je určeno.
 • Záruka nebude poskytnuta zákazníkovi v případě, že se neprokáže platným dokladem, potřebným k poskytnutí záruky.

Reklamace

 • V případě, že se na zboží či službách projeví nedostatky, či vady doporučujeme uplatnit reklamaci neprodleně.
 • V případě, že zákazník uplatňuje reklamaci musí reklamované zboží doručit na sídlo naší firmy.
 • Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů.
 • Reklamace zboží nebo služeb může naše společnost uznat jako oprávněnou nebo neoprávněnou.
 • V případě oprávněné reklamace je naše společnost povinna poskytnout zákazníkovi náhradu.
 • V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou má zákazník nárok na bezplatné odstranění vady.
 • V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou má zákazník nárok na výměnu zboží, či vrácení peněz. 

Reklamační řád naší společnosti se řídí platným českým právním řádem a naše společnost se zavazuje, že s ním nesmí být v rozporu.

 
 
© Copyright 2019 Tomáš Kejda. Zboží, které máme skladem a je-li objednávka zpracována do 13h, expedujeme obvykle ještě týž den.